Якість води

Тут повинно бути зображення

Якість питної води, яка надається споживачам м. Запоріжжя відповідає діючим нормативним вимогам Державних санітарних норм та правил “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” ДСанПіН 2.2.4-171-10, що підтверджує її безпечність в епідемічному і радіаційному відношенні, має сприятливі органолептичні властивості і нешкідливий хімічний склад.

Якість води цілодобово контролюється центральною лабораторією питної води КП «Водоканал». Лабораторія здійснює виробничий контроль безпечності та якості води в джерелі р. Дніпро, питної води на виході зі споруд, по ланцюгу очищення та в розподільній мережі міста. Центральна лабораторія питної води КП «Водоканал» оснащена новим сучасним обладнанням з високим рівнем вимірювань, який дозволяє визначати широкий спектр показників згідно нормативних вимог.

Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 683 від 22.04.2022р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.05.2022р. за № 564/37900 введені в дію ДСаПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру». Відповідно до п.2 Розділу 1 Загальних положень ДСаПіНу «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру» встановлено, що вони застосовуються в умовах воєнного стану та під час надзвичайних ситуацій іншого характеру на окремій території протягом визначеного періоду часу за рішенням відповідної регіональної або місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На виконання вищевказаної норми місцевою комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м.Запоріжжя Запорізької міської ради 10.06.2022р., було прийнято рішення про застосування в м.Запоріжжі ДСаПіНу «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру» до закінчення дії воєнного стану, про що був оформлений відповідний протокол № 25 від 10.06.2022р. На підставі зазначеного, зауважуємо, що КП «Водоканал» працює саме у відповідності до введених норм ДСаПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру».