Опис системи водопостачання

Запорізьке комунальне підприємство "Водоканал" готує воду питної якості на Дніпровських водопровідних станціях №1 та №2 (ДВС-1, ДВС-2) і транспортує її споживачам міста Запоріжжя, смт Вільнянськ, смт Н.Миколаївка і для частини Запорізького району (с. Богатирьово, Лежено, Балабине, Кушугум).

Джерелом водопостачання служить р.Дніпро вище греблі. Водозабірні і очисні споруди ДВС-1 розташовуються на лівому березі, ДВС-2 - на правому. Забір води здійснюється безпосередньо з водосховища з різних глибин (від 6м до 36м).

На ДВС-1 і ДВС-2 для отримання питної води застосовуються традиційні методи очищення: знезараження, коагуляція, відстоювання, фільтрування. Для знезараження води застосовується хлорування води з її попередньою аммонізацією. Хлорування з аммонізацією застосовується з метою попередження утворення токсичних хлорорганічних сполук - тригалометанів, зокрема хлороформу і для забезпечення більш тривалого збереження активного хлору у воді в розподільній мережі.

Суть амонізації - виключення можливості прояву хлором своїх окислювальних властивостей для утворення хлорорганічних сполук. При звичайному процесі хлорування знезараження води відбувається вільним (HOCl, OCl) і зв’язаним хлором (NH2Cl), тобто частина хлору зв'язується в хлораміни за рахунок присутності природного фону в річковій воді аміаку і іонів амонію, частина хлору використовується на окислення різної природньої органіки - гумусових сполук і частина знаходиться у вільному вигляді в необхідному діапазоні концентрацій 0,3-0,5 мг/дм3. Процес амонізації заснований на утворенні тільки зв'язаного хлору в необхідному діапазоні концентрацій 0,8-1,2 мг/дм3, попереджаючи утворення хлорорганічних сполук вільним хлором шляхом окислення гумусових сполук.

З метою видалення суспензій, колоїдних і розчинених у воді домішок застосовується реагентний метод обробки води. В якості реагенту застосовується коагулянт. Дія коагулянту у вільному об’ємі (у відстійнику) супроводжується утворенням великих пластівців осаду, які сорбують забруднення на своїй поверхні з подальшим їх осадженням у відстійнику. При контактній коагуляції відбувається одночасний процес укрупнення частинок суспензій води на частинках фільтруючого матеріалу і фільтрація води.

Якість води в джерелі, по ланках очищення і питної води цілодобово контролюються лабораторіями ДВС-1 і ДВС-2, в розподільній мережі ведеться щоденний контроль якості води за різними адресами. Точки контролю, частота контролю і перелік показників визначені у Робочих програмах контролю, які є складовою частиною технологічних регламентів ДВС-1, ДВС-2. На технологічні регламенти отримані санітарно-гігієнічні висновки Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Дніпровська водопровідна станція №1 (ДВС-1)

Споруди складаються з блоків №1 і №2, кожен з яких включає: насосну станцію 1-го підйому (забір води з річки), споруди для очищення води, насосну станцію 2-го підйому (подача води в місто).

Забір води з р.Дніпро здійснюється з горизонтів 6-36м. Вода надходить в приймальні колодязі двох насосних станцій першого підйому блоку №1 і блоку №2.

Для забезпечення процесу знезараження і очищення води на ДВС-1 застосовуються хлорування з аммонізацією на первинному етапі (перед надходженням води на очисні споруди) і вторинне хлорування малими дозами для коригування необхідної концентрації хлору в питній воді на заключному етапі очищення води.

На очисних спорудах блоку №1 коагулянт вводяться в камери реакції відстійників, де відбувається перемішування розчину коагулянту з водою, його гідроліз і утворення нерозчинного у воді осаду у вигляді пластівців з розвиненою поверхнею. Після камер реакції вода надходить у відстійники, в яких здійснюються процеси освітлення та відстоювання води. Після осадження осаду і освітлення води вода прямує на завершальну стадію очищення - фільтрування на фільтрах через шар кварцового піску і подрібненого антрациту. Після фільтрації та знезараження вода надходить в резервуари чистої води.

На блоці №2 вихідна вода після насосної станції 1-го підйому надходить на мікрофільтри для затримання суспензій, зоо і фітопланктону. Коагулянт вводиться в змішувачі після мікрофільтрів, потім вода в контактних освітлювачах піддається контактній коагуляції і одночасній фільтрації. Фільтруючий шар в контактних освітлювачах - кварцовий пісок. Після фільтрації та знезараження вода надходить в резервуар чистої води. З резервуарів вода насосними станціями 2-го підйому подається в розподільну мережу.

Спільними спорудами для обох блоків є хлораторна і амонізаторна.

В хлораторній рідкий хлор перетворюється в газоподібний і газоподібний хлор змішується з водою, утворюючи концентровану хлорну воду, яка і подається далі в оброблювану воду.

В амонізаторній з порошкоподібного сульфату амонію готуються основний і робочий розчини. Робочий розчин дозується в оброблювану воду перед введенням хлору.

Дніпровська водопровідна станція №2 (ДВС-2)

Споруди ДВС-2 включають насосну станцію 1-го підйому, блок очисних споруд, насосну станцію 2-го підйому.

Забір води з р.Дніпро здійснюється з горизонтів 12-24м. Вода надходить в приймальні колодязі насосної станції першого підйому.

Аналогічно ДВС-1 для забезпечення процесу знезараження і очищення води на ДВС-2 застосовуються хлорування з амонізацією на первинному етапі (перед надходженням води на очисні споруди) і вторинне хлорування малими дозами для коригування необхідної концентрації хлору в питній воді на заключному етапі очищення води.

Також, аналогічно ДВС-1 (блок №1) коагулянт вводиться в камери реакції відстійників, тобто використовується об'ємна коагуляція з подальшою фільтрацією на фільтрувальних спорудах. В якості фільтрувальних споруд використовуються контактні освітлювачі з піщаним завантаженням. Після фільтрації та знезараження вода надходить в резервуари чистої води.

З резервуарів вода насосними станціями 2-го підйому подається в розподільну мережу.

Розподільна мережа

КП «Водоканал» експлуатує понад 2,5 тисячі км водопровідних мереж. Для попередження застою води в мережі, найбільш раціонального перерозподілу потоків води в усі райони міста, забезпечення надійності водопостачання основна частина водопровідних мереж закольцована.

Для постачання води споживачеві на водопровідних мережах передбачені підвищувальні насосні станції. КП «Водоканал» обслуговує 25 насосних станцій.

Для забезпечення стабільної якості води при її транспортуванні здійснюється додаткове знезараження гіпохлоритом натрію на віддалених водопровідних насосних станціях. Цілий рік додаткове знезараження використовується на 2-х насосних станціях: м.Вільнянськ і смт. Новомиколаївка, на 4 насосних станціях міста і області додаткове знезараження застосовується в період найбільш високої температури води (червень-жовтень), що дозволяє підтримувати стабільну якість води за мікробіологічними показниками.