Технології очищення стоків на міських очисних спорудах.

В м.Запоріжжя стічні води міста через систему каналізаційних колекторів і насосних станцій надходять на очисні споруди. Стічні води проходять механічну та біологічну очистку на Центральних очисних спорудах лівого берега - ЦОС-1 і Центральних очисних спорудах правого берега - ЦОС-2.

При механічному очищенні затримуються великі і дрібні нерозчинні включення.

Суть методу біологічного очищення полягає в розкладанні мікроорганізмами розчинених органічних речовин, що містяться в стічних водах. Процеси окислення органічних сполук контролюються по їх сумарним показникам: біохімічному споживанню кисню (БСК), хімічному споживанняю кисню (ХСК).

Основна маса азоту в неочищених стічних водах знаходиться у вигляді азоту амонійного. Спочатку відбувається перетворення азоту амонійного в азот нітритний бактеріями виду Nitrosomonas, потім бактеріями Nitrobacter - азоту нітритного в азот нітратний. Процеси окислення відслідковуються за вказаними азотними сполуками.

Весь процес очищення, починаючи з якості стоків, що надходять на очистку, далі якість стоків по етапах очистки, якість активного мулу і якість очищених стоків контролюють лабораторії на очисних спорудах ЦОС-1, ЦОС-2.

На ЦОС-2 застосовується класична технологія біологічного очищення стоків, при якій процеси окислення органічних сполук йдуть за схемою нітрифікації, коли азот амонійний наявний в стоках, що надходять на споруди, переходить в нітрити, а потім в нітрати.

В останні роки в світі більшу уваги стали приділяти очищенню стоків від азоту і фосфору, як від біогенних елементів, які впливають на евтрофікацію (порушення екосистеми) водойми. На ЦОС-1 застосовується технологія біологічного очищення нітри, денітрифікації, при якій нарівні з процесами нітрифікації застосовані процеси денітрифікації і дефосфатаціі - зниження всіх видів азоту і фосфатів в очищених стічних водах. Така технологія для комунальних стічних вод була застосована вперше в Україні. Перед скиданням у водойму очищені стічні води на обох берегах знезаражуються.

Більш детально про роботу кожної з очисних споруд:

ЦОС-1

Механічну очистку на ЦОС-1 стічні води проходять на автоматизованих решітках тонкого очищення, де затримуються великі забруднення, далі стоки надходять на піскожироловки, що аеруються, де затримуються нерозчинні мінеральні домішки і речовини, що спливають на поверхню. Аерація забезпечує циліндричний і спіральний рух рідини і при цьому відмиваються важкі мінеральні фракції від легких органічних налипань.

При біологічному очищенні стічні води проходять двоступеневий каскад безкисневих і кисневих зон. Кисень, що утворився в азоті нітратному і нітритному використовується бактеріями для окислення органічних сполук в безкисневих зонах.

Зміна аноксичних і аеробних зон дозволяє трансформувати фосфоровмісні сполуки всередину бактеріальної клітини з подальшим виведенням надлишкової біомаси з системи. Суміш води і мулу надходить у вторинні відстійники, де відбувається поділ її на освітлений шар ( очищені стічні води) і осад (активний мул).

Очищені стоки після знезараження хлором скидаються у водойму, основна частина мулу повертається в систему біологічного очищення, а надлишковий мул (приріст мулу) піддається подальшій обробці в мулоущільнювачах, де він ущільнюється, а потім подається на мулові майданчики для подальшого зневоднення в природних умовах або зневоднюється в цеху механічного зневоднення на центрифугах із застосуванням флокулянта.

ЦОС-2

Стічні води, що надходять на споруди спочатку проходять механічну очистку на автоматизованих решітках тонкого очищення, де затримуються великі забруднення.

Далі стоки надходять на пісколовки, де відбувається затримання нерозчинних мінеральних домішок. Заключним етапом механічної очистки стічних вод є первинні відстійники. В процесі відстоювання в значній мірі видаляються осіданням нерозчинні органічні речовини, також в значній кількості з поверхні відстійника збиранням видаляються речовини, що спливають. Стоки надходять на подальшу обробку в блок біологічного очищення, а осад, що випав на дно і зібрані з поверхні речовини подаються на зневоднення.

Блок біологічної очистки складається з аеротенків і вторинних відстійників. В аеротенках в стічних водах проходять процеси біологічного окислення органічних речовин мікроорганізмами активного мулу, в присутності кисню, до простих мінеральних сполук - вуглекислоти, води, а також до нітратів.

Очищені стоки разом з активним мулом, надходять у вторинні відстійники, де відбувається їх поділ на освітлену воду і осад (активний мул). Очищені стоки після знезараження гіпохлоритом натрію скидаються у водойму.

Основна частина мулу повертається в систему біологічного очищення, а надлишковий мул (приріст мулу) піддається подальшій обробці в мулоущільнювачах, де він ущільнюється, а потім подається на мулові майданчики для зневоднення в природних умовах або на механічне зневоднення на центрифугах, із застосуванням флокулянта.