18 грудня 2019 року

Оприлюднюється проект постанови щодо схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ» (М. ЗАПОРІЖЖЯ) на 2020 рік

На засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що проводилося у формі відкритого слухання 17 грудня 2019 року, схвалено проект постанови «Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ» (М. ЗАПОРІЖЖЯ) на 2020 рік».

На виконання вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою від 30.06.2017 № 866, НКРЕКП повідомляє щодо проведення відкритого обговорення проекту постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ» (М. ЗАПОРІЖЖЯ) на 2020 рік» за місцем надання послуг КП «ВОДОКАНАЛ» (М. ЗАПОРІЖЖЯ).

Проект постанови НКРЕКП разом з протоколом відкритого обговорення Інвестиційної програми КП «ВОДОКАНАЛ» (М. ЗАПОРІЖЖЯ) на 2020 рік та обґрунтовуючими матеріалами, для прийняття рішення, оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій шляхом розміщення на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/2019/pr_351/pr_351-2019.pdf.

Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, приймаються до 30 грудня 2019 року у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вул. Смоленська,19, м. Київ, 03057; e-mail: investvoda@gmail.com контактна особа: Демчишин Світлана Валеріївна, тел. (044) 207-19-72.

Відкрите обговорення проекту постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ» (М. ЗАПОРІЖЖЯ) на 2020 рік» відбудеться 3 січня 2020 року о 10:00 у приміщені КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ» (М. ЗАПОРІЖЖЯ) за адресою: вул. Святого Миколая, 61, м. Запоріжжя.

Заявки для участі у відкритому обговоренні проекту рішення НКРЕКП приймаються до 30 грудня 2019 року в письмовому та/або електронному вигляді за адресою: Відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Запорізькій області: вул. Гребельна, 2, м. Запоріжжя, 69096, e-mail: energo.zp@newline.net.ua, а копії investvoda@gmail.com .

17 жовтня 2019 року

Повідомлення щодо проведення відкритого обговорення

Оприлюднюються результати відкритого обговорення щодо розгляду Проекту Інвестиційної програми Комунального підприємства «Водоканал» м. Запоріжжя на 2020 рік.

На виконання Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, 15 жовтня 2019 року відбулося відкрите обговорення питання щодо розгляду та затвердження Проекту Інвестиційної програми Комунального підприємства «Водоканал» м. Запоріжжя на 2020 рік.

За результатами проведеного заходу оприлюднюється Протокол відкритого обговорення.

01 жовтня 2019 року

Комунальним підприємством «Водоканал», відповідно до «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення» (далі – Порядок) затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.09.2017 № 1131 було розроблено Інвестиційну програму на 2020 рік направлену на придбання робіт, товарів та послуг, які спрямовані на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва, забезпечення обліку природних та енергетичних ресурсів, обсягів реалізації послуг; оптимізації технологічних витрат та втрат води; підвищення якості надання послуг, рівня організації виробництва та інше.

Згідно «Річного інвестиційного плану на 2020 рік» (додаток 4 до Порядку) заплановано виконання заходів на загальну суму 37 705,32 тис. грн. (без ПДВ) з них:
- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 18 731,09 тис. грн. (без ПДВ);
- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 18 974,23 тис. грн. (без ПДВ).

Інвестиційна програма передбачає:
- заміну аварійних ділянок водопровідних мереж – 390 п. м.;
- автоматизацію та диспетчеризацію водопровідних (6 одиниць) та каналізаційних (4 одиниці) насосних станцій;
- оснащення вузлами обліку зон водопостачання води в кількості 14 комплектів;
- придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання та водовідведення в кількості 19 одиниць;
- придбання автотранспортної техніки в кількості 14 одиниць;
- придбання обладнання для лабораторій питної води та стічних вод в кількості 10 одиниць;
- заходи по заміні морально та фізично застарілого насосного, енергосилового та іншого обладнання встановленого на об’єктах підприємства.

Протягом 14 календарних днів, з дати оприлюднення інвестиційної програми КП «Водоканал» на 2020 рік на своєму офіційному сайті (http://www.vodokanal.zp.ua/), підприємство приймає зауваження та пропозиції щодо заходів які включено до інвестиційної програми (пропозиції надавати на електронну адресу info@vodokanal.zp.ua) та запрошує 15 жовтня 2019 року для відкритого обговорення (відкритого слухання) по питанням інвестиційної програми, яке відбудеться за адресою вул. Святого Миколая, 61 о 10:00.

20 червня 2019 року

Повідомлення щодо проведення відкритого обговорення.

Оприлюднюються результати відкритого обговорення схваленого проекту щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ» (м. Запоріжжя) на 2019 рік» щодо схвалення Інвестиційної програми КП «Водоканал» на 2019.
На виконання Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого
постановою НКРЕКП від 30.06.2017 №866, 19 червня 2019 року відбулося відкрите обговорення схваленого проекту щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ» (м. Запоріжжя) на 2019 рік».
За результатами проведеного заходу оприлюднюється Протокол відкритого обговорення.

07 червня 2019 року

Оприлюднюється проект постанови щодо схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ» (М. ЗАПОРІЖЖЯ) на 2019 рік

На засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що проводилося у формі відкритого слухання 04 червня 2019 року, схвалено проект постанови «Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ» (М. ЗАПОРІЖЖЯ) на 2019 рік».

На виконання вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою від 30.06.2017 № 866, НКРЕКП повідомляє щодо проведення відкритого обговорення проекту постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ» (М. ЗАПОРІЖЖЯ) на 2019 рік» за місцем надання послуг КП «ВОДОКАНАЛ» (М. ЗАПОРІЖЖЯ).

Проект постанови НКРЕКП разом з протоколом відкритого обговорення Інвестиційної програми КП «ВОДОКАНАЛ» (М. ЗАПОРІЖЖЯ) на 2019 рік та обгрунтовуючими матеріалами, для прийняття рішення, оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій шляхом розміщення на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, приймаються до 16 червня 2019 року у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вул. Смоленська,19, м. Київ, 03057; e-mail:investvoda@gmail.com контактна особа: Демчишина Світлана Валеріївна, тел. (044) 207-19-18.

Відкрите обговорення проекту постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ» (М. ЗАПОРІЖЖЯ) на 2019 рік» відбудеться 19 червня 2019 року об 11:00 у приміщені КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ» (м.ЗАПОРІЖЖЯ) за адресою: вул. Святого Миколая, 61, м. Запоріжжя. Заявки для участі у відкритому обговоренні проекту рішення НКРЕКП приймаються до 16 червня 2019 року в письмовому та/або електронному вигляді за адресою: Відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Запорізькій області: вул. Гребельна, 2, м. Запоріжжя, 69096, e-mail:energo.zp@newline.net.ua , а копії investvoda@gmail.com .