Вода! Ти саме життя…
Антуан де Сент-Екзюпері.

Комунальне підприємство "Водоканал" - одне з найстаріших підприємств міста, що має велике історичне минуле та багаторічні традиції.

Перший централізований водопровід в Запоріжжі (в той час - Олександрівськ) був введений в експлуатацію в червні 1894 року. Водопроводи на правому і лівому берегах річки Дніпро увійшли до складу діючих в 1928 році.

Постачальники води завжди замислювалися над її якістю і тому в 1937 році було введено в експлуатацію очисні споруди водопроводу з насосною станцією першого підйому (Дніпровська водопровідна станція - ДВС-1).

У 1970 році була введена в дію Дніпровська водопровідна станція на правому березі річки Дніпро (ДВС-2).

Будівництво системи каналізації велося з 1933 року. Центральні очисні споруди (ЦОС-1 лівого берега Дніпра були введені в експлуатацію в 1957 році, а центральні очисні споруди правого берега (ЦОС- 2) - в 1976 році.

Сьогодні Запорізьке комунальне підприємство "Водоканал" готує воду питної якості на Дніпровських водопровідних станціях №1 та №2 (ДВС-1, ДВС-2) і транспортує її споживачам міста Запоріжжя, смт Вільнянськ, смт Н.Миколаївка і для частини Запорізького району (с. Богатирьова, Лежено, Балабине, Кушугум).

Джерелом водопостачання служить р.Дніпро вище греблі. Водозабірні і очисні споруди ДВС-1 розташовуються на лівому березі, ДВС-2 - на правому. Сучасна запорізька система водопроводу включає дві водопровідних станції підготовки питної води, 2 522,5 км водопровідних мереж та 27 насосних станцій. Дві водопровідних станції ДВС-1 і ДВС-2 щодоби очищають і подають споживачам до 400 тисяч кубічних метрів питної води.

На ДВС-1 і ДВС-2 для отримання питної води застосовуються традиційні методи очищення: хлорування, коагуляція, відстоювання, фільтрування. Для знезараження води і забезпечення необхідної концентрації хлору перед подачею в розподільну водогінну мережу міста на станціях водопідготовки проводиться хлорування води.

З метою видалення суспензій, колоїдних і розчинених у воді домішок застосовується реагентні методи обробки води. В якості реагентів застосовуються коагулянти і флокулянти. Дія коагулянту у вільному обсязі (в відстійнику) супроводжується утворенням великих пластівців осаду, які сорбують забруднення на своїй поверхні з подальшим їх осадженням. При контактної коагуляції відбувається одночасний процес укрупнення частинок суспензій води на частинках фільтруючого матеріалу. Флокулянти застосовуються для інтенсифікації процесу коагуляції шляхом агломерації утворилися пластівців.

Якість води в джерелі, по ланках очищення і питної води цілодобово контролюються лабораторіями ДВС-1 і ДВС-2.

В м.Запоріжжі централізована система каналізації - роздільна. До неї одночасно надходять побутові стоки від житлових районів, громадських установ, організацій, а також (частково) - стоки від комунальних і промислових підприємств міста. Система міської каналізації є комплексом складних інженерних споруд, що включають в себе 46 насосних станцій і дві станції повної біологічної очистки стічних вод, які обробляють щодоби до 200 тисяч кубічних метрів стоків. Загальна довжина мереж і колекторів - 923,97 км, діаметр труб - від 150 до 2 000 мм .

Стічні води міста через систему каналізаційних колекторів і насосних станцій надходять на очисні споруди. Стічні води проходять механічне та біологічне очищення на Центральних очисних спорудах лівого берега - ЦОС-1 і Центральних очисних спорудах правого берега - ЦОС-2. При механічному очищенні затримуються великі і дрібні нерозчинні включення. Суть методу біологічного очищення полягає в розкладанні розчинених органічних речовин, що містяться в стічних водах, в результаті життєдіяльності мікроорганізмів.

Весь процес очищення, починаючи з якості що надходять на очистку стоків, якості стоків по етапах очистки, якості активного мулу і якості очищених стоків контролюють лабораторії на очисних спорудах ЦОС-1, ЦОС-2.

На ЦОС-2 застосовується класична технологія біологічного очищення стоків, при якій процеси окислення органічних сполук йдуть за схемою нітрифікації, коли азот амонійний наявний в надходять на споруди стоках переходить в нітрити, а потім в нітрати. У неочищених стічних водах основна маса азоту (близько 70%) знаходиться у вигляді азоту амонійного і тому процеси окислення органічних сполук відслідковуються за вказаними азотним сполукам, а також за показником - біохімічне споживання кисню (БПК).

В останні роки більше уваги стало приділятися очищення стоків від азоту і фосфору, як від біогенних елементів, які впливають на евтрофікацію (порушення екосистеми) водойми. На ЦОС-1 з 2007 року діє нова технологія біологічного очищення нітрі-, денітрі-,при якій нарівні з процесами нітрифікації застосовані процеси денітрифікації і дефосфатаціі - зниження всіх видів азоту і фосфатів в очищаються стічних водах. Така технологія для комунальних стічних вод застосована вперше в Україні. Перед скиданням у водойму очищені стічні води на обох берегах знезаражуються методом хлорування.

"Водоканал" забезпечений всіма видами енергоресурсів, транспортом і технікою, розвиненою виробничою інфраструктурою, має в своєму розпорядженні кваліфіковані кадри, підтримує творчі зв'язки з науково-дослідними установами. За своїми виробничими показниками Запорізький "Водоканал" йде в одній шерензі з найбільшими постачальниками води на Україні.

Визначні дати КП "Водоканал"
23 февраля 1893г.  Постановление Городской Думы о строительстве в г.Александровске водопровода
 Июнь 1894г.  Введена в эксплуатацию первая очередь водопровода мощностью 20 тыс. ведер в сутки от водозабора р. Днепр по улицам: Соборной, Крепостной и Базарной до плаца (нынешняя пл. Свободы)
 1906г.  Решение Окружного суда Харьковской судебной палаты о расторжении контакта с Лызловым С.В. и о передаче водопровода в коммунальную собственность города
 1928г.  Введены в эксплуатацию водопроводы на Правом и Левом берегу Днепра в районе ДнепроГЭСа.
 Построены очистные сооружения водопровода с насосной станцией II подъема мощностью 6000 м3/сутки.
 Введена в эксплуатацию насосная станция III подъема мощностью 760 м3/час.
 Введена в эксплуатацию канализация Соцгорода (шестой поселок), Правого берега, охватывающая полностью II и IV поселки (коттеджи Города-сада).
 Введена в эксплуатацию биологическая станция Правого берега с расчетом очистки 800-1000 м3/сутки.
 1932г.  Построены временные очистные сооружения с мехочисткой по ул.Кирова, 89 для приема хоз.фекальных стоков с северовосточной части города по районным коллекторам O300-500-700мм по ул.Артема и Чекиста (410 домовых присоединений). 
Станция имела: решетки, песколовку, эмшеровский отстойник, дозатор, фильт-окислитель, хлораторную илоподсушивающую площадку.
Станция рассчитана на 500-800 м3/стоков в сутки.
 1930-1937г.г.  Построена и введена в эксплуатацию Днепровская водопроводная станция Левого берега ДВС-1
 Июнь 1944г.  Подана вода запорожцам двумя временными насосными агрегатами (один - в районе Речного вокзала рядом с восстанавливаемой насосной станцией, второй - во дворе управления "Водоканала")
 2 октября 1947г.  Восстановлена и введена в эксплуатацию I очередь сооружений городского водопровода производительностью 35 тыс. м3/сутки
 13 октября 1947г.  Восстановлены и введены в эксплуатацию насосные станции I и II подъемов главного водовода станции "Фильтровая". (Восстановление насосной станции начато 20 августа 1945 г.).
 14 октября 1957г.  Веден в эксплуатацию комплекс канализационных сооружений с механической очисткой ЦОС-1 производительностью 36 тыс. м3/сутки
 19 апреля 1963г.  Совет Министров Украины принял решение о строительстве ДВС-2 на Правом берегу Днепра.
 13 октября 1970г.  Введена в эксплуатацию ДВС-2 производительностью по временной схеме 24 м3/сутки в 10.00.
 1973г.  По заказу УКСа горисполкома начато строительство ЦОС-2
 1974 -1976г.г.  Начато строительство ЦОС-2 Правого берега.
 Март 1979г.  Построены и введены в эксплуатацию Центральные очистные сооружения канализации Правого берега ЦОС-2.
 23 февраля 1989г.  На базе участков водопроводных сетей были созданы сл. цеха: цех № 1 «Цех по эксплуатации водопроводных сетей Ленинского и Орджоникидзевского районов»; цех № 2 «Цех по эксплуатации водопроводных сетей Жовтневого и Коммунарского районов»; цех № 3 «Цех по эксплуатации водопроводных сетей Заводского и Шевченковского районов» (Приказ № 138 от 23.02.1989 г.).
 1993г.  Распоряжением Запорожского городского исполнительного комитета № 1375 р утверждено ГКП «Водоканал» (государственное коммунальное предприятие)
 3 сентября 1993г.  На базе производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства образовано Государственное коммунальное предприятие "Водоканал"
 7 июля 1994г.  Открыт "Музей истории Запорожского водопровода"
 15 января 1996г.  Создано новое структурное подразделение - цех № 4 «Цех по эксплуатации и капитальному ремонту сетей и насосных станций водопровода Заводского района» (Приказ № 17 от 12.01.1996 г.)
 21 мая 1999г.  Подписано Кредитное Соглашение «Программа инвестиций и развития системы водоснабжения и очистки воды г. Запорожья» между Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) и КП «Водоканал» г. Запорожье на сумму, єквивалентную 28,0 млн. долл. США.
 19 октября 1999г.  Гарантийное Соглашение «Программа инвестиций и развития системы водоснабжения и очистки воды г. Запорожья» между Украиной и ЕБРР ратифицировано Верховным Советом Украины в форме Закона Украины № 1162-XIV от 19.10.1999 г.
 1 июля 2000г.  Создано новое структурное подразделение - цех № 5 «Цех по эксплуатации и ремонту сетей, насосных станций водопровода на базе Запорожского участка водопроводного хозяйства и НовоАлександровского участка» (Приказ № 411-А от 30.06.2000 г.)
 13 июня 2002г.  Распоряжением Запорожского городского исполнительного комитета № 1025 р от 10.06.2002 утверждено КП «Водоканал» г. Запорожье (коммунальное предприятие)
 30 ноября 2003г.  Завершены работы по «Контракту № 191 от 17.05.2001 на закупку Товаров и сопутствующих Услуг по восстановлению водопроводных сетей в г. Запорожье» «Программы инвестиций …»
 1 апреля 2004г.  Завершены работы по «Контракту № 26/02 от 21.02.2002 на закупку Товаров и сопутствующих Услуг на внедрение программы установки приборов учета и применения других водосберегающих мероприятий в г. Запорожье» «Программы инвестиций …»
 30 июля 2004г.  Завершены работы по «Контракту № 205 от 13.07.2001 на закупку Товаров и сопутствующих Услуг по Замене насосов и электродвигателей, устройству автоматизированных систем управления и контроля на действующих насосных станциях в г. Запорожье» «Программы инвестиций …»
 14 декабря 2007г.  Завершены работы по «Контракту №43/03 от 06.02.2003 на закупку Работ по Реконструкции Днепровской водопроводной станции (ДВС-1) г. Запорожья» «Программы инвестиций …»
 24 июня 2008г.  Завершена реконструкция канализационной насосной станции № 37. Станция переведена в автоматический режим работы
 3 июля 2008г.  Завершены работы по «Контракту № 204 от 05.07.2001 на закупку Работ по Расширению и реконструкции центральных канализационных очистных сооружений Левого берега (ЦОС-1) г. Запорожья» «Программы инвестиций …» 
 Первый пусковой комплекс (первая и вторая технологические линии очистки стоковых вод)
 6 февраля 2009г.  реконструкция насосных станций «Хортицкая» и «Шевченковская» с установкой новых насосных агрегатов и устройством систем плавного преобразования частоты
 22 апреля 2009г.  Завершена реконструкция канализационной насосной станции № 16. Станция переведена в автоматический режим работы
 25 июня 2009г.  В рамках реконструкции Центральных очистных сооружений канализации Правого берега ЦОС-2 завершено строительство цеха механического обезвоживания.
 23 февраля 2010г.  Реконструкции насосной станции 1 подъема ДВС-2 с устройством системы плавного преобразования частоты
 7 июля 2010г.  Завершена реконструкция канализационного коллектора по пр. Металлургов
 3 августа 2010г.  Завершены работы по оснащению узлами дозирования гипохлоритом натрия насосной станции «Шевченковская»
 1 июня 2011г. Завершено внедрение автоматизированной системы технического учета воды на ДВС-1
 5 октября 2011г.  Завершена реконструкция и автоматизация КНС-5
 5 октября 2011г.  Завершена реконструкция и автоматизация КНС-10
 14 ноября 2011г.  Введена автоматизированнная система технического учета электроэнергии на ДВС-1  
 7декабря 2011г.  Введена в действие автоматическая   система обеззараживания    воды   на ДВС-1
 февраль 2012г.  Завершена реконструкция водопровода по ул.Ракетная в Комунаровском районе
 3 марта 2012г.  Введена в эксплуатацию автоматизированнная диспетчесркая система водоподготовки ДВС-1
 18 июля 2012г.  Завершена реконструкция водовода от ДВС-1 до н/ст Павло-Кичкас с дюкерным переходом через залив поселка Павло-Кичкас
 25 сентября 2012г.  Завершена реконструкция и автоматизция КНС -36  
Лютий 2013 Ведення в експлуатацію ділянку водопроводу по вул. Василя Стуса діаметром 1000 мм, довжиною 91 п.м., діаметром 315 мм, довжиною 1 660 п.м.
Для поліпшення роботи системи знезараження питної води придбано та змонтовано нове обладнання на хлораторній ДВС - 2
Березень 2013 Для поліпшення роботи системи знезараження питної води завершено роботи по влаштуванню трубопроводу хлорної води ДВС-2
Грудень 2013 Загалом за рік виконана заміна аварійних ділянок мереж водопроводу – 11 146 п.м. та мереж каналізації – 1 220 п.м.
Лютий 2015 Для забезпечення якості очищення стічних вод придбано та змонтовано три ротаційних повітродувки на ЦОС - 1
Вересень 2015 Завершено роботи з реконструкції підвищувальні водопровідної насосної станції по вул. Портова, 4
Грудень 2015 Загалом за рік виконана заміна аварійних ділянок мереж водопроводу – 5 388 п.м. та каналізації – 949 п.м.
Березень 2016 Завершено роботи по заміні аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС – 4 діаметром 355 мм, довжиною 108 п.м.
Завершено роботи з реконструкції напірного каналізаційного колектора по вул. Перспектівній діаметром 335 мм, довжиною 281 п.м.
Квітень 2016 Для поновлення фізично і морально застарілого автомобільного парку придбано автомобіль з цистерною для транспортування питної води
Завершено роботи по заміні аварійної ділянки водопроводу в Верхнехортицькій заплаві діаметром 630 мм, довжиною 1281 п.м.
Грудень 2016 Для поновлення фізично і морально застарілого автомобільного парку придбано чотири екскаватора
Завершено роботи по заміні фізично зношеного насосного обладнання на одинадцяти каналізаційних насосних станціях
Загалом за рік виконана заміна аварійних ділянок мереж водопроводу – 12 011 п.м. та каналізації – 4 980 п.м.
Січень 2017 Для поновлення фізично і морально застарілого автомобільного парку придбано два екскаватора
Лютий 2017 Завершено роботи з реконструкції мулової карти на ЦОС-1
Завершено роботи по заміні аварійної ділянки водопроводу по вул. Молодіжна – Тенісна діаметром 325 мм, довжиною 180 п.м.
Завершена реконструкція самопливного каналізаційного колектора по вул. Запорізьке Козацтва діаметром 630 мм, довжиною 198 п.м., діаметром 800 мм, довжиною 126 п.м. 
Завершена реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС-23 діаметром 630 мм, довжиною 3626 п.м.
Травень 2017 Завершено роботи по заміні аварійної ділянки водопроводу по вул. Олександра Говорухи діаметром 315 мм, довжиною 299 п.м.
Завершена реконструкція магістрального водопроводу по вул. Першотравнева (I черга), діаметром 630 мм, довжиною 192 п.м.
Завершена реконструкція магістрального водопроводу по вул. Виробнича – Колерова діаметром 560 мм, довжиною 1642 п.м.
Для виконання робіт по заміні аварійних ділянок трубопроводів придбаний зварювальний апарат для пайки поліетиленових труб діаметром до 630мм
Червень 2017 З метою поновлення фізично і морально застарілого автомобільного парку придбано три екскаватора
Для покращений системи знезараження питної води завершені роботи по влаштуванню вузла приготування і дозування розчину сульфату амонію, ДВС-2
Придбано лабораторне обладнання для контролю якості питної води
Липень 2017 Для забезпечення якості очищення стічних вод придбана і змонтована ротаційна повітродувка на ЦОС – 1
Серпень 2017 Для забезпечення якості очистки стічних вод виконана заміна аераційної системи в аеротенкі № 2 на ЦОС-2
Вересень 2017 Придбано лабораторне обладнання для контролю якості очистки стічних вод
Жовтень 2017 Для поновлення автомобільного парку придбано п'ять спеціалізованих автомобілів для аварійних бригад
Завершена реконструкція магістрального водопроводу по вул. Першотравнева (II черга) діаметром 630 мм, довжиною 1013 п.м.
Листопад 2017 Завершені роботи з модернізації насосної станції другого підйому ДВС-1, змонтовано перетворювач частоти
Для виконання аварійних робіт на мережах водопроводу та каналізації придбана комбінована каналопромивочна машина
Для поновлення фізично і морально застарілого автомобільного парку придбано дві автоцистерни для перевезення питної води
Грудень 2017 Завершена реконструкція магістрального водопроводу по вул. Футбольна (I черга) діаметром 400 мм, довжиною 998 п.м.
Загалом за рік виконана заміна аварійних ділянок мереж водопроводу – 23 541 п.м. та каналізації – 2 016 п.м.
Січень 2018 Для забезпечення якості очищення стічних вод придбаний і змонтований повітродувних агрегат на ЦОС - 2
Завершені роботи з модернізації насосної станції освітленої води ДВС-1, змонтовано перетворювач частоти
Лютий 2018 Придбано і змонтований перетворювач частоти на спорудах ЦОС-2
Для поновлення фізично і морально застарілого автомобільного парку придбано чотири вантажні автомобілі
Завершена реконструкція ділянки магістрального водогону в районі селища Богатирьова діаметром 630 мм, довжиною 492 п.м.
Травень 2018 Придбано лабораторне обладнання для контролю якості питної води
Червень 2018 Завершена реконструкція ділянки магістрального водогону в районі набережної Магістралі діаметром 400 мм, довжиною 486 п.м.
Придбано лабораторне обладнання для контролю якості очистки стічних вод
Придбано лабораторне обладнання для контролю якості питної води
Для забезпечення якості підготовки питної води придбана дренажно-розподільча система для швидких фільтрів ДВС-1
Липень 2018 Придбано лабораторне обладнання для контролю якості питної води
Для забезпечення якості очистки стічних вод придбана аераційна система в аеротенк № 1 на ЦОС-2
Введена в експлуатацію ділянка магістрального водогону по вул. Кругова діаметром 500 мм, довжиною 178 п.м.
Вересень 2018 Введена в експлуатацію ділянка магістрального водогону в районі селища Богатирьова діаметром 630 мм, довжиною 492 п.м.
Жовтень 2018 Для оновлення фізично і морально застарілого автомобільного парку придбано чотири екскаватора і два вантажні автомобілі.

 

НАГОРОДИ
Головна