Вода! Ти саме життя…
Антуан де Сент-Екзюпері.

Комунальне підприємство "Водоканал" - одне з найстаріших підприємств міста, що має велике історичне минуле та багаторічні традиції.

Перший централізований водопровід в Запоріжжі (в той час - Олександрівськ) був введений в експлуатацію в червні 1894 року. Водопроводи на правому і лівому берегах річки Дніпро увійшли до складу діючих в 1928 році.

Постачальники води завжди замислювалися над її якістю і тому в 1937 році було введено в експлуатацію очисні споруди водопроводу з насосною станцією першого підйому (Дніпровська водопровідна станція - ДВС-1).

У 1970 році була введена в дію Дніпровська водопровідна станція на правому березі річки Дніпро (ДВС-2).

Будівництво системи каналізації велося з 1933 року. Центральні очисні споруди (ЦОС-1 лівого берега Дніпра були введені в експлуатацію в 1957 році, а центральні очисні споруди правого берега (ЦОС- 2) - в 1976 році.

Сьогодні Запорізьке комунальне підприємство "Водоканал" готує воду питної якості на Дніпровських водопровідних станціях №1 та №2 (ДВС-1, ДВС-2) і транспортує її споживачам міста Запоріжжя, смт Вільнянськ, смт Н.Миколаївка і для частини Запорізького району (с. Богатирьова, Лежено, Балабине, Кушугум).

Джерелом водопостачання служить р.Дніпро вище греблі. Водозабірні і очисні споруди ДВС-1 розташовуються на лівому березі, ДВС-2 - на правому. Сучасна запорізька система водопроводу включає дві водопровідних станції підготовки питної води, 2 522,5 км водопровідних мереж та 27 насосних станцій. Дві водопровідних станції ДВС-1 і ДВС-2 щодоби очищають і подають споживачам до 400 тисяч кубічних метрів питної води.

На ДВС-1 і ДВС-2 для отримання питної води застосовуються традиційні методи очищення: хлорування, коагуляція, відстоювання, фільтрування. Для знезараження води і забезпечення необхідної концентрації хлору перед подачею в розподільну водогінну мережу міста на станціях водопідготовки проводиться хлорування води.

З метою видалення суспензій, колоїдних і розчинених у воді домішок застосовується реагентні методи обробки води. В якості реагентів застосовуються коагулянти і флокулянти. Дія коагулянту у вільному обсязі (в відстійнику) супроводжується утворенням великих пластівців осаду, які сорбують забруднення на своїй поверхні з подальшим їх осадженням. При контактної коагуляції відбувається одночасний процес укрупнення частинок суспензій води на частинках фільтруючого матеріалу. Флокулянти застосовуються для інтенсифікації процесу коагуляції шляхом агломерації утворилися пластівців.

Якість води в джерелі, по ланках очищення і питної води цілодобово контролюються лабораторіями ДВС-1 і ДВС-2.

В м.Запоріжжі централізована система каналізації - роздільна. До неї одночасно надходять побутові стоки від житлових районів, громадських установ, організацій, а також (частково) - стоки від комунальних і промислових підприємств міста. Система міської каналізації є комплексом складних інженерних споруд, що включають в себе 46 насосних станцій і дві станції повної біологічної очистки стічних вод, які обробляють щодоби до 200 тисяч кубічних метрів стоків. Загальна довжина мереж і колекторів - 923,97 км, діаметр труб - від 150 до 2 000 мм .

Стічні води міста через систему каналізаційних колекторів і насосних станцій надходять на очисні споруди. Стічні води проходять механічне та біологічне очищення на Центральних очисних спорудах лівого берега - ЦОС-1 і Центральних очисних спорудах правого берега - ЦОС-2. При механічному очищенні затримуються великі і дрібні нерозчинні включення. Суть методу біологічного очищення полягає в розкладанні розчинених органічних речовин, що містяться в стічних водах, в результаті життєдіяльності мікроорганізмів.

Весь процес очищення, починаючи з якості що надходять на очистку стоків, якості стоків по етапах очистки, якості активного мулу і якості очищених стоків контролюють лабораторії на очисних спорудах ЦОС-1, ЦОС-2.

На ЦОС-2 застосовується класична технологія біологічного очищення стоків, при якій процеси окислення органічних сполук йдуть за схемою нітрифікації, коли азот амонійний наявний в надходять на споруди стоках переходить в нітрити, а потім в нітрати. У неочищених стічних водах основна маса азоту (близько 70%) знаходиться у вигляді азоту амонійного і тому процеси окислення органічних сполук відслідковуються за вказаними азотним сполукам, а також за показником - біохімічне споживання кисню (БПК).

В останні роки більше уваги стало приділятися очищення стоків від азоту і фосфору, як від біогенних елементів, які впливають на евтрофікацію (порушення екосистеми) водойми. На ЦОС-1 з 2007 року діє нова технологія біологічного очищення нітрі-, денітрі-,при якій нарівні з процесами нітрифікації застосовані процеси денітрифікації і дефосфатаціі - зниження всіх видів азоту і фосфатів в очищаються стічних водах. Така технологія для комунальних стічних вод застосована вперше в Україні. Перед скиданням у водойму очищені стічні води на обох берегах знезаражуються методом хлорування.

"Водоканал" забезпечений всіма видами енергоресурсів, транспортом і технікою, розвиненою виробничою інфраструктурою, має в своєму розпорядженні кваліфіковані кадри, підтримує творчі зв'язки з науково-дослідними установами. За своїми виробничими показниками Запорізький "Водоканал" йде в одній шерензі з найбільшими постачальниками води на Україні.

Визначні дати КП "Водоканал"


23 февраля 1893г.  Постановление Городской Думы о строительстве в г.Александровске водопровода
 Июнь 1894г.  Введена в эксплуатацию первая очередь водопровода мощностью 20 тыс. ведер в сутки от водозабора р. Днепр по улицам: Соборной, Крепостной и Базарной до плаца (нынешняя пл. Свободы)
 1906г.  Решение Окружного суда Харьковской судебной палаты о расторжении контакта с Лызловым С.В. и о передаче водопровода в коммунальную собственность города
 1928г.  Введены в эксплуатацию водопроводы на Правом и Левом берегу Днепра в районе ДнепроГЭСа.
 Построены очистные сооружения водопровода с насосной станцией II подъема мощностью 6000 м3/сутки.
 Введена в эксплуатацию насосная станция III подъема мощностью 760 м3/час.
 Введена в эксплуатацию канализация Соцгорода (шестой поселок), Правого берега, охватывающая полностью II и IV поселки (коттеджи Города-сада).
 Введена в эксплуатацию биологическая станция Правого берега с расчетом очистки 800-1000 м3/сутки.
 1932г.  Построены временные очистные сооружения с мехочисткой по ул.Кирова, 89 для приема хоз.фекальных стоков с северовосточной части города по районным коллекторам O300-500-700мм по ул.Артема и Чекиста (410 домовых присоединений). 
Станция имела: решетки, песколовку, эмшеровский отстойник, дозатор, фильт-окислитель, хлораторную илоподсушивающую площадку.
Станция рассчитана на 500-800 м3/стоков в сутки.
 1930-1937г.г.  Построена и введена в эксплуатацию Днепровская водопроводная станция Левого берега ДВС-1
 Июнь 1944г.  Подана вода запорожцам двумя временными насосными агрегатами (один - в районе Речного вокзала рядом с восстанавливаемой насосной станцией, второй - во дворе управления "Водоканала")
 2 октября 1947г.  Восстановлена и введена в эксплуатацию I очередь сооружений городского водопровода производительностью 35 тыс. м3/сутки
 13 октября 1947г.  Восстановлены и введены в эксплуатацию насосные станции I и II подъемов главного водовода станции "Фильтровая". (Восстановление насосной станции начато 20 августа 1945 г.).
 14 октября 1957г.  Веден в эксплуатацию комплекс канализационных сооружений с механической очисткой ЦОС-1 производительностью 36 тыс. м3/сутки
 19 апреля 1963г.  Совет Министров Украины принял решение о строительстве ДВС-2 на Правом берегу Днепра.
 13 октября 1970г.  Введена в эксплуатацию ДВС-2 производительностью по временной схеме 24 м3/сутки в 10.00.
 1973г.  По заказу УКСа горисполкома начато строительство ЦОС-2
 1974 -1976г.г.  Начато строительство ЦОС-2 Правого берега.
 Март 1979г.  Построены и введены в эксплуатацию Центральные очистные сооружения канализации Правого берега ЦОС-2.
 23 февраля 1989г.  На базе участков водопроводных сетей были созданы сл. цеха: цех № 1 «Цех по эксплуатации водопроводных сетей Ленинского и Орджоникидзевского районов»; цех № 2 «Цех по эксплуатации водопроводных сетей Жовтневого и Коммунарского районов»; цех № 3 «Цех по эксплуатации водопроводных сетей Заводского и Шевченковского районов» (Приказ № 138 от 23.02.1989 г.).
 1993г.  Распоряжением Запорожского городского исполнительного комитета № 1375 р утверждено ГКП «Водоканал» (государственное коммунальное предприятие)
 3 сентября 1993г.  На базе производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства образовано Государственное коммунальное предприятие "Водоканал"
 7 июля 1994г.  Открыт "Музей истории Запорожского водопровода"
 15 января 1996г.  Создано новое структурное подразделение - цех № 4 «Цех по эксплуатации и капитальному ремонту сетей и насосных станций водопровода Заводского района» (Приказ № 17 от 12.01.1996 г.)
 21 мая 1999г.  Подписано Кредитное Соглашение «Программа инвестиций и развития системы водоснабжения и очистки воды г. Запорожья» между Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) и КП «Водоканал» г. Запорожье на сумму, єквивалентную 28,0 млн. долл. США.
 19 октября 1999г.  Гарантийное Соглашение «Программа инвестиций и развития системы водоснабжения и очистки воды г. Запорожья» между Украиной и ЕБРР ратифицировано Верховным Советом Украины в форме Закона Украины № 1162-XIV от 19.10.1999 г.
 1 июля 2000г.  Создано новое структурное подразделение - цех № 5 «Цех по эксплуатации и ремонту сетей, насосных станций водопровода на базе Запорожского участка водопроводного хозяйства и НовоАлександровского участка» (Приказ № 411-А от 30.06.2000 г.)
 13 июня 2002г.  Распоряжением Запорожского городского исполнительного комитета № 1025 р от 10.06.2002 утверждено КП «Водоканал» г. Запорожье (коммунальное предприятие)
 30 ноября 2003г.  Завершены работы по «Контракту № 191 от 17.05.2001 на закупку Товаров и сопутствующих Услуг по восстановлению водопроводных сетей в г. Запорожье» «Программы инвестиций …»
 1 апреля 2004г.  Завершены работы по «Контракту № 26/02 от 21.02.2002 на закупку Товаров и сопутствующих Услуг на внедрение программы установки приборов учета и применения других водосберегающих мероприятий в г. Запорожье» «Программы инвестиций …»
 30 июля 2004г.  Завершены работы по «Контракту № 205 от 13.07.2001 на закупку Товаров и сопутствующих Услуг по Замене насосов и электродвигателей, устройству автоматизированных систем управления и контроля на действующих насосных станциях в г. Запорожье» «Программы инвестиций …»
 14 декабря 2007г.  Завершены работы по «Контракту №43/03 от 06.02.2003 на закупку Работ по Реконструкции Днепровской водопроводной станции (ДВС-1) г. Запорожья» «Программы инвестиций …»
 24 июня 2008г.  Завершена реконструкция канализационной насосной станции № 37. Станция переведена в автоматический режим работы
 3 июля 2008г.  Завершены работы по «Контракту № 204 от 05.07.2001 на закупку Работ по Расширению и реконструкции центральных канализационных очистных сооружений Левого берега (ЦОС-1) г. Запорожья» «Программы инвестиций …» 
 Первый пусковой комплекс (первая и вторая технологические линии очистки стоковых вод)
 6 февраля 2009г.  реконструкция насосных станций «Хортицкая» и «Шевченковская» с установкой новых насосных агрегатов и устройством систем плавного преобразования частоты
 22 апреля 2009г.  Завершена реконструкция канализационной насосной станции № 16. Станция переведена в автоматический режим работы
 25 июня 2009г.  В рамках реконструкции Центральных очистных сооружений канализации Правого берега ЦОС-2 завершено строительство цеха механического обезвоживания.
 23 февраля 2010г.  Реконструкции насосной станции 1 подъема ДВС-2 с устройством системы плавного преобразования частоты
 7 июля 2010г.  Завершена реконструкция канализационного коллектора по пр. Металлургов
 3 августа 2010г.  Завершены работы по оснащению узлами дозирования гипохлоритом натрия насосной станции «Шевченковская»
 1 июня 2011г. Завершено внедрение автоматизированной системы технического учета воды на ДВС-1
 5 октября 2011г.  Завершена реконструкция и автоматизация КНС-5
 5 октября 2011г.  Завершена реконструкция и автоматизация КНС-10
 14 ноября 2011г.  Введена автоматизированнная система технического учета электроэнергии на ДВС-1  
 7декабря 2011г.  Введена в действие автоматическая   система обеззараживания    воды   на ДВС-1
 февраль 2012г.  Завершена реконструкция водопровода по ул.Ракетная в Комунаровском районе
 3 марта 2012г.  Введена в эксплуатацию автоматизированнная диспетчесркая система водоподготовки ДВС-1
 18 июля 2012г.  Завершена реконструкция водовода от ДВС-1 до н/ст Павло-Кичкас с дюкерным переходом через залив поселка Павло-Кичкас
 25 сентября 2012г.  Завершена реконструкция и автоматизция КНС -36  
Лютий 2013 Ведення в експлуатацію ділянку водопроводу по вул. Василя Стуса діаметром 1000 мм, довжиною 91 п.м., діаметром 315 мм, довжиною 1 660 п.м.
Для поліпшення роботи системи знезараження питної води придбано та змонтовано нове обладнання на хлораторній ДВС - 2
Березень 2013 Для поліпшення роботи системи знезараження питної води завершено роботи по влаштуванню трубопроводу хлорної води ДВС-2
Грудень 2013 Загалом за рік виконана заміна аварійних ділянок мереж водопроводу – 11 146 п.м. та мереж каналізації – 1 220 п.м.
Лютий 2015 Для забезпечення якості очищення стічних вод придбано та змонтовано три ротаційних повітродувки на ЦОС - 1
Вересень 2015 Завершено роботи з реконструкції підвищувальні водопровідної насосної станції по вул. Портова, 4
Грудень 2015 Загалом за рік виконана заміна аварійних ділянок мереж водопроводу – 5 388 п.м. та каналізації – 949 п.м.
Березень 2016 Завершено роботи по заміні аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС – 4 діаметром 355 мм, довжиною 108 п.м.
Завершено роботи з реконструкції напірного каналізаційного колектора по вул. Перспектівній діаметром 335 мм, довжиною 281 п.м.
Квітень 2016 Для поновлення фізично і морально застарілого автомобільного парку придбано автомобіль з цистерною для транспортування питної води
Завершено роботи по заміні аварійної ділянки водопроводу в Верхнехортицькій заплаві діаметром 630 мм, довжиною 1281 п.м.
Грудень 2016 Для поновлення фізично і морально застарілого автомобільного парку придбано чотири екскаватора
Завершено роботи по заміні фізично зношеного насосного обладнання на одинадцяти каналізаційних насосних станціях
Загалом за рік виконана заміна аварійних ділянок мереж водопроводу – 12 011 п.м. та каналізації – 4 980 п.м.
Січень 2017 Для поновлення фізично і морально застарілого автомобільного парку придбано два екскаватора
Лютий 2017 Завершено роботи з реконструкції мулової карти на ЦОС-1
Завершено роботи по заміні аварійної ділянки водопроводу по вул. Молодіжна – Тенісна діаметром 325 мм, довжиною 180 п.м.
Завершена реконструкція самопливного каналізаційного колектора по вул. Запорізьке Козацтва діаметром 630 мм, довжиною 198 п.м., діаметром 800 мм, довжиною 126 п.м. 
Завершена реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС-23 діаметром 630 мм, довжиною 3626 п.м.
Травень 2017 Завершено роботи по заміні аварійної ділянки водопроводу по вул. Олександра Говорухи діаметром 315 мм, довжиною 299 п.м.
Завершена реконструкція магістрального водопроводу по вул. Першотравнева (I черга), діаметром 630 мм, довжиною 192 п.м.
Завершена реконструкція магістрального водопроводу по вул. Виробнича – Колерова діаметром 560 мм, довжиною 1642 п.м.
Для виконання робіт по заміні аварійних ділянок трубопроводів придбаний зварювальний апарат для пайки поліетиленових труб діаметром до 630мм
Червень 2017 З метою поновлення фізично і морально застарілого автомобільного парку придбано три екскаватора
Для покращений системи знезараження питної води завершені роботи по влаштуванню вузла приготування і дозування розчину сульфату амонію, ДВС-2
Придбано лабораторне обладнання для контролю якості питної води
Липень 2017 Для забезпечення якості очищення стічних вод придбана і змонтована ротаційна повітродувка на ЦОС – 1
Серпень 2017 Для забезпечення якості очистки стічних вод виконана заміна аераційної системи в аеротенкі № 2 на ЦОС-2
Вересень 2017 Придбано лабораторне обладнання для контролю якості очистки стічних вод
Жовтень 2017 Для поновлення автомобільного парку придбано п'ять спеціалізованих автомобілів для аварійних бригад
Завершена реконструкція магістрального водопроводу по вул. Першотравнева (II черга) діаметром 630 мм, довжиною 1013 п.м.
Листопад 2017 Завершені роботи з модернізації насосної станції другого підйому ДВС-1, змонтовано перетворювач частоти
Для виконання аварійних робіт на мережах водопроводу та каналізації придбана комбінована каналопромивочна машина
Для поновлення фізично і морально застарілого автомобільного парку придбано дві автоцистерни для перевезення питної води
Грудень 2017 Завершена реконструкція магістрального водопроводу по вул. Футбольна (I черга) діаметром 400 мм, довжиною 998 п.м.
Загалом за рік виконана заміна аварійних ділянок мереж водопроводу – 23 541 п.м. та каналізації – 2 016 п.м.
Січень 2018 Для забезпечення якості очищення стічних вод придбаний і змонтований повітродувних агрегат на ЦОС - 2
Завершені роботи з модернізації насосної станції освітленої води ДВС-1, змонтовано перетворювач частоти
Лютий 2018 Придбано і змонтований перетворювач частоти на спорудах ЦОС-2
Для поновлення фізично і морально застарілого автомобільного парку придбано чотири вантажні автомобілі
Завершена реконструкція ділянки магістрального водогону в районі селища Богатирьова діаметром 630 мм, довжиною 492 п.м.
Травень 2018 Придбано лабораторне обладнання для контролю якості питної води
Червень 2018 Завершена реконструкція ділянки магістрального водогону в районі набережної Магістралі діаметром 400 мм, довжиною 486 п.м.
Придбано лабораторне обладнання для контролю якості очистки стічних вод
Придбано лабораторне обладнання для контролю якості питної води
Для забезпечення якості підготовки питної води придбана дренажно-розподільча система для швидких фільтрів ДВС-1
Липень 2018 Придбано лабораторне обладнання для контролю якості питної води
Для забезпечення якості очистки стічних вод придбана аераційна система в аеротенк № 1 на ЦОС-2
Введена в експлуатацію ділянка магістрального водогону по вул. Кругова діаметром 500 мм, довжиною 178 п.м.
Вересень 2018 Введена в експлуатацію ділянка магістрального водогону в районі селища Богатирьова діаметром 630 мм, довжиною 492 п.м.
Жовтень 2018 Для оновлення фізично і морально застарілого автомобільного парку придбано чотири екскаватора і два вантажні автомобілі.
січень 2019 Введено в експлуатацію аераціонну систему Центральних каналізаційних очисних споруд №1.
лютий 2019 Введено в експлуатацію водовід на території ДніпроГЕС діаметром 315 мм, довжиною 703 п.м.
червень 2019 Для оновлення фізично і морально застарілого автомобільного парку придбано вантажні самоскиди - 2 од.
липень 2019 Завершено роботи з реконструкції напірного колектору каналізації від КНС 24 до вул. Хортицьке шосе, перетин з вул. Курузова діаметром 450 мм, довжиною 250 п.м.
Введено в експлуатацію водопровід на насосній станції Шевченко діаметром 630 мм, довжиною 211,5 п.м
серпень 2019 Придбано та встановлено перетворювач частоти, шафу контролер з інтеграцією в діючу систему SCADA, насосний агрегат, змонтовано кабельні лінії на насосної станції ІІ підйому ДВС-2
Придбаноно та встановленно 5 одиниць (витратомірів) для технологічного обліку води
вересень 2019 Придбано обладнання для пошуку прихованих витоків води на мережах водопроводу
Придбане лабораторне обладнання для контролю якості питної води
жовтень 2019 Завершено роботи з реконструкції двох ниток подаючого водопроводу на ЦТП-4 по вул. Північнокільцева, діаметром 150 мм в дві нитки, довжиною 150 п.м - кожна.
Завершено роботи з капітального ремонту водопроводу по вул. Магістральна до вул. Чарівна діаметром 450 мм, довжиною 187 п.м
Введено в експлуатацію аераціонну систему Центральних каналізаційних очисних споруд №2
Придбано обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах підприємства
грудень 2019 - Завершено роботи з реконструкції самопливного каналізаційного колектору по балці Солов’їний Гай, діаметром 600 мм, довжиною 479 п. м. (за рахунок бюджету міста);
- Завершено роботи з реконструкції напірного каналізаційного колектору КНС - 34, діаметром 160 мм, довжиною 394 п. м. (за рахунок бюджету міста);
- Завершено роботи з реконструкції напірного каналізаційного колектору КНС - 24, діаметром 800 мм, довжиною 694 п. м. (за рахунок бюджету міста);
- Придбано та встановлено другий перетворювач частоти на ДВС-2 (за рахунок власних коштів підприємства, захід інвестиційної програми);
- Придбано випарник хлору для ДВС-1 (за рахунок власних коштів підприємства, захід інвестиційної програми);
- Перекладено 152 пог.м діаметром 400 мм мереж водопроводу по вул. Електричній (за рахунок власних коштів підприємства, захід інвестиційної програми)
- Перекладено 223 пог.м мереж водопроводу діаметром 225 мм по вул. Українській, 29 (матеріали - за рахунок міського бюджету);
- Перекладено 253 п.м. діаметром 400 мм мереж водопроводу по вул.Дніпровська (від вул. Святого Миколая до вул. Прибережна Магістраль)
- Перекладено 492п.м. діаметром 400 мм мереж водопроводу по вул 40 років Перемоги (матеріали - за рахунок міського бюджету);

- Загалом за 2019 рік було замінено 21,02 км мереж водопостачання та водовідведення, з них:
- мереж водопостачання – 15,53 км.
- мереж водовідведення – 5,49 км.
- силами підприємства виконані роботи з перекладки мереж водопостачання та водовідведення – 16,56 км.
- силами підрядних організацій виконані роботи з перекладки мереж водопостачання та водовідведення – 4,46 км.

січень 2020 Силами РБЦ замінено ділянку сталевої труби протяжністю 215 пог.м по вул. Шкільній шляхом санації поліетиленовою трубою діаметром 450 мм (матеріали придбані за рахунок міського бюджету)
лютий 2020 Завершено роботи з реконструкцї водопроводу по вул.С.Синенка від вул.Дніпровське шосе до вул.С.Синенка,65-а, прокладені полиітеленові труби діаметром 600 мм, довжиною 511.5 п. м. та діаметром 300 мм, довжиною 78 п. м., методом горизонтально направленого буріння, а також побудовано 3 камери, 2 колодязя та змонтовано 13 засувок.
березень 2020 В березні місяці в Комунарському районі міста Запоріжжя, по вул. Парамонова було виконано відновлення перемички на водопровідній мережі Ду-250мм протяжністю 61м.п. та побудовано колодязь на самопливному трубопроводі освітленої води ЦОС-1 Д=1500мм
квітень 2020 У квітні місяці силами спеціалістів ремонтно-будівельного цеху КП «Водоканал» було виконано Капітальний ремонт водоводу по вул. Військобуд, 84-72 із заміною полiетиленових труб дiаметром 225 мм в Шевченківському районі міста Запоріжжя (було перекладено 298 п. м.). Роботи виконані відкритим способом та методом руйнування було замінено 3 засувки та 2 гідранта. Ремонт водоводу забезпечив безперебійне водопостачання Шевченківського району.
Також були завершені роботи підрядною організацією на об’єктах:
«Реконструкція водопроводу Д=500 мм по б. Маркусова від вул. Футбольна, 92 до вул. Вогнетривка у м. Запоріжжя» було прокладено поліетиленову трубу 507,92 п.м. діаметром 400 мм комбінованим способом, де 413 п. м методом санації та 94,92 п. м., відкритим способом та 14 п. м. металевої труби;
«Реконструкція водопроводу DN250 мм на сел. Креміно в обхід території ЗТПВ Абразивного комбінату у м. Запоріжжі» було перекладено поліетиленову трубу 586,5 п. м. діаметром 250 мм комбінованим способом, де 360,5 п. м. відкритим способом та 92 методом горизонтально-направленого буріння;
«Капітальний ремонт водопроводу по вул. Зелінського від пр. Соборний до вул. Незалежної України в м. Запоріжжя» було перекладено поліетиленову трубу 255 п. м. діаметром 200 мм методом санації.
травень 2020 У травні місяці силами спеціалістів ремонтнобудівельного цеху КП «Водоканал» було збудовано:
1 колодязь на водопроводі по вул. Очаківській та 1 колодязь по вулиці Технікумівська, 35 що на Дослідній станції.
Продовжуються роботи із заміни мереж водопроводу по вул. Електричній,
відкритим способом у травні замінено поліетиленовий водопровід Ду-225мм протяжністю 145м.п.
червень 2020 У червні місяці підрядною організацією завершені роботи на об’єкті:
«Реконструкція самопливного каналізаційного колектора і дюкера Дн 630мм від вул. Відродження, 35 до вул. Фабричної, 57 у м. Запоріжжі»
було перекладено поліетиленову трубу діаметром 630мм довжиною 1292,00 п. м. та стальну трубу діаметром 700 мм довжиною 101,6 п.м. відкритим способом.
Спеціалісти ремонтно-будівельного цеху КП «Водоканал» продовжують роботи із заміни мереж водопроводу по вул. Електричній, відкритим способом
у червні замінено поліетиленовий водопровід Ду-225мм протяжністю 227 п. м.
та по вул. Шкільній були виконані земляні роботи також збудовано фланець 1 од., засувка 1 од., відведення 1 од., втулка 6 од., муфта 7 од.

липень 2020 Придбано лабораторне обладнання для контролю якості питної води.
Придбано лабораторне обладнання для контролю якості очистки стічних вод.
Придбано та встановлено електродвигун, перетворювачі змінної частоти, вакуумні вимикачі на насосних станціях ДВС-1.
Виконано переоснащення дозаторної коагулянту із заміною насосів-дозаторів на ДВС-1.
Для оновлення автомобільного парку придбано траншеєкопач – 1 од. дизель-генератор з причепом – 1 комплект.
Спеціалістами ремонтно-будівельного цеху КП «Водоканал» було побудовано 2 колодязя на водопроводі по вул. Памірській та 2 колодязя по вул. Владивостоцькій, що знаходяться в Шевченківському районі міста Запоріжжя
серпень 2020 У серпні місяці виконані роботи з ліквідації аварійного стану каналізаційного колектору по вул. Перемоги,51, перекладено ділянку чавунного трубопроводу поліетиленовою трубою Ду-250мм протяжністю 29 п.м. Роботи виконувались методом горизонтально спрямованого буріння.
Також тривають роботи з реконструкції водовода Ду-600мм від пл. Пушкіна до вул. Шкільної, в серпні перекладено ділянку сталевого трубопроводу поліетиленовою трубою Ду-400мм протяжністю 270 п.м. методом санації.
Продовжуються роботи з поточного ремонту ділянки сталевого водоводу Ду-800мм по вул. Іванова на ділянці від вул. Іванова, 20 до камери перемикання біля насосної станції «Шевченко» методом санації та роботи з реконструкції ділянки водопроводу Ду-600мм по вул. Незалежної України від вул. Зелінського до вул. Лермонтова у м. Запоріжжі (Коригування. Ділянка №1)» методом горизонтально спрямованого буріння.
Силами спеціалістів ремонтно-будівельного цеху КП «Водоканал» було виконано заміну водопроводу по вул. Польовій до вул. Реконструктивної - перекладено поліетиленову трубу Ду-400мм протяжністю 535 п.м. методом санації.
На мережах водопостачання збудовано 3 колодязі Д=2000мм:
- по вул. Демократичній – НС Кічкаса–Невського;
- по вул. Молодіжній–Демократичній;
- по вул. Тимурській.
жовтень 2020 Спеціалісти ремонтно-будівельного цеху виконали роботи по:
- заміні ділянки трубопроводу довжиною 420м, діаметром 400мм ПЕ труби методом санації по вул. 40 років Перемоги від вул. Водограйної до ж/б №19;
- заміні ділянки трубопроводу довжиною 290м, діаметром 560мм ПЕ труби методом санації по вул. Іванова від камери №2 до колодязя №786

 

НАГОРОДИ
Головна